Laureaat Terrassen aan de Zenne

Halle

Ontwerpvoorstel in het kader van de strategische visie op het Zennelandschap.

Op enkele verblijfsplekken met verlaagde oevers kan men dichter bij het water komen. De oeververlaging biedt zowel een landschappelijke als ecologische meerwaarde, en deĀ  inpassing zet in op alle gebruikers van de publieke ruimte, met bijzondere aandacht voor kindvriendelijke (water)speelzones.

ism. Architectuuratelier Dertien12