Binnengebied Zwijndrecht

1ste laureaat Open Oproep
ism. BRUT architecture and urban design
opdrachtgever Gemeente Zwijndrecht

Een robuuste landschappelijke onderlegger vormt de basis voor een kwalitatieve ontwikkeling van het volledige binnengebied. Deze landschappelijke structuur creƫert een samenhangend binnengebied met een uniforme beeldkwaliteit en definieert enkele zones die flexibel invulbaar zijn. Zo kan het plan gefaseerd uitgerold worden en kan er eenvoudig ingespeeld worden op nieuwe vragen of noden, en kan er met de buurt participatief nagedacht worden over de invulling.
Het ontwerp zet maximaal in op zachte modi en duurzame mobiliteit. Het parkeren wordt in de randen opgelost, zo dicht mogelijk bij de ontsluiting, in twee compacte parkings.
Zo ontstaat er een autoluw binnengebied, waar we een fijnmazig netwerk van paden voorzien om het binnengebied goed te verknopen met de dorpskern van Zwijndrecht.