Boarebreker Buurtanker Oostende

1ste laureaat
Ontwerp voor een park en drie tuinen aan Woonzorgcentrum Baorebreker in Oostende
ism. De Smet Vermeulen architecten, Lambda-max en E-norm

Door het nieuwe gebouw als dusdanig te plaatsen ontstaat er een geste tegenover de stad; er wordt ruimte gecreëerd voor een parkje. Via het creëren van een padenstructuur, geënt op de terrassen, ontstaat een duidelijke publieke ruimte. De integratie van stadsbanken vergroot mee de leesbaarheid van het stadsweefsel.

Het raster van bomen is heel divers. Een aantal vakken met groenblijvende siergrassen en bloeiende vaste planten maker er een vrolijk geheel van.
Ook vlinders en vogels worden verwend.

Enkele ruimtes worden open gelaten voor speel-en picknickplekken.

Door deze invulling zal de ruimte ook bewandeld worden door buurtbewoners, passanten en scholen. De Boarebreker wordt een deel van het stadsweefsel.