De Ideale Woning Berchem

1ste laureaat
ism. HUB architecten, RCR, UTIL, Daidalos Peutz en Kasper De Vos

Ontwerp van de publieke ruimte voor sociale dienstverleningscluster Open Huis te Berchem

Het begrip De Ideale Woning is actief aanwezig zijn in een wijk en stad, over de formele en informele aspecten van hulp en ondersteuning bieden, en over een goede ruimtelijke setting die mee dienstbaar is aan deze doelstellingen.
Het ontwerpvoorstel is gestructureerd rond de begrippen tuin-thuis-huis. Deze beschrijven een soepel speelveld waarbinnen de publieke aansluiting op de wijk zich bevindt, waar ruimte is gemaakt voor ontmoeting en nieuwe modellen worden ontwikkeld voor werken en samenwerken.
De site wordt toegankelijk, en voorbereid voor meervoudig gebruik.
De aanleg van buitenkamers en architectuur van de gebouwen gaan hand in hand, ze zijn gericht op het maken van een overgang tussen de meer formele straatzijde en de meer informele tuinzijde.
Alle gebouwen en functies hebben een adres aan de buitenkamers. Dit organiseert collectiviteit.
Beplanting en verharding lopen door elkaar. Ze nemen in belang van mekaar over in afstemming van het gebruik. Bestaande bomen bleven bewaard en werden aangevuld met nieuwe bomengroepen, de beplanting is gericht op de versterking van biodiversiteit, speeluitdaging en extensief onderhoud.

De tuin is het hart, de gebouwen zijn huizen. Beide vullen mekaar aan.
De buitenkamers zijn een samenhangend geheel, maar zorgen tevens voor een gevarieerde beleving.