De Molens van Deinze

ism. Reiulf Ramstad Arkitekter, URA, en B2AI
opdrachtgever Atenor en 3D real estate

De ontharding van de site met het behoud van enkele historische gebouwen maakt deel uit van de maatschappelijke uitdaging om nieuw leven te blazen in leegstaande sites in de stad en om zuinig om te springen met onze resterende groene ruimtes. Het park zal een schitterend zicht bieden op de rivier, een unieke doorwaadbaarheid voor traag verkeer en zet Deinze en zijn Leie letterlijk op de kaart.